Spolupráce s centrem Kociánka a SŠ F.D. Roosevelta v Brně

V roce 2012 jsme navázali spolupráci s taneční skupinou A proč ne z centra Kociánka v Brně. Vše začalo tím, že jsme společně se skupinou čtyř mladých sympatických členů této skupiny secvičili společné vystoupení na výroční ples, který se každoročně koná v hotelu Voroněž. A od té doby pravidelně nacvičujeme nové vystoupení pro tutéž společenskou událost. Naší odměnou je možnost prožívat radost těchto mladých vozíčkářů, která je vždy čistá a bezprostřední. Radost, že zvládnou zase o něco více a že mají úspěch u publika.

Video ze společného vystoupení skupin A proč ne a Monadria na výročním plese v hotelu Voroněž 2018

Video ze společného vystoupení skupin A proč ne a Monadria na výročním plese v hotelu Voroněž 2017

Video ze společného vystoupení v rámci benefičního programu na nádvoří domu pánů z Kunštátu v Brně 2017

Video z vystoupení skupiny A proč ne v rámci benefičního programu na nádvoří domu pánů z Kunštátu 2017

Video z vystoupení skupiny A proč ne v rámci benefičního programu na nádvoří domu pánů z Kunštátu 2015