Úvod do umění praporu

Prapor a umění. Prapor a krása pohybu. Prapor, který ve větru rozkvétá…věru tak nazývali umění ovládání praporu ti, kteří si poprvé povšimli elegance a krásy pohybu praporu vlajícího ve větru.

Umění praporu, jak jej známe dnes, se vyvinulo z toho, co bylo v armádě součástí běžného výcviku až do poloviny 17. století, a to na území celé západní Evropy. Během historie vzniklo i několik praporových škol, kde se vyučoval pohyb a ovládání praporu. Prapory jednotlivých armád a vojenských oddílů, které se účastnily bitev, se pravděpodobně vyvinuly z korouhví užívaných v období gotiky. Prapory jako symboly vojenských jednotek používali především Landsknechti, zvaní též dělníci války.. Řadili se do menších jednotek a kromě praporu – symbolu jednotky, používali i prapory signalizační, kterými si dávali signály k pohybu na bojišti. Prapory také sloužily jako zástavy pánů, jakožto symboly vznešenosti a úcty. Umění zacházení a házení s prapory se pak rozvinulo zejména díky středověkým cechům. Prapory měly svá přesná pravidla jak dispoziční, tak i co se týče zacházení. Jednou z hlavních zásad bylo, že prapor se nesměl dotknout země. A možná právě balancování ve vzduchu, kde se důstojně mezi nebem a zemí vznášel symbol vznešenosti – prapor, který nesměl spadnout, přitahovala tehdejší mládence z řad cechovních bratrstev a později z řad šlechty, aby pokoušeli tuto velebnou nejistotu. Mladé a odvážné muže, tato nebezpečná krása přitahuje dodnes…

O nás

V období renesance se v Itálii postupně rozvíjí umění ovládání praporu za účelem pořádání „praporových show“. Tato velkolepá a slavnostní vystoupení měla nejen zaujmout a pobavit publikum, ale také předvést schopnosti zúčastněných praporečníků. A tak vznikl nový, do té doby naprosto neznámý, druh umění. Umění ovládání praporu dalo vzniknout tradici, která v Itálii žije dodnes. Pořádají se zde velké turnaje a přehlídky skupin praporečníků, které jsou považovány za velmi prestižní součást prezentace jednotlivých měst či jejich částí. Všichni členové našeho uskupení se již velice dlouho zabývají historií a historickým šermem. Umění práce s prapory nás oslovilo natolik, že jsme se rozhodli dál se rozvíjet právě touto cestou. Zacházení s prapory jsme si začali osvojovat před mnoha lety, původně jen pro vlastní potěchu. Postupem času jsme se ovšem rozhodli toto umění předvádět i před zraky diváků. Naše praporečnické umění neustále dále rozvíjíme nejen prostřednictvím zlepšování schopností ovládání praporů, ale také vytvářením choreografií praporových show založených na kombinaci praporů, šermu a boje. Nově je však spojujícím prvkem našich vystoupení tanec, ať už s praporem či se zbraní. Našim cílem a přáním je předvést divákům neobvyklé a strhující vystoupení, ve kterém mohou obdivovat krásu praporů rozkvétajících ve větru a zároveň ladnost pohybu v tanci i boji.

Naše historie v datech

Do roku 2000 jsme se zabývali historickým šermem a vojenskou historií.

2000 Den Brna, první praporová show, v té době ještě s tzv. „německými“ prapory

2005 Malešovské dobývání, první praporová show již s „italskými“ prapory, která odstartovala naší čistě praporečnickou dráhu, která trvá dodnes

2006-2015 jsme předváděli naše praporové umění na různých převážně historických slavnostech po celé ČR. Mezi nejznámější patří Znojemské vinobraní, Slavnosti Pětilisté růže v Českém Krumlově, Hradozámecká noc na zámku Rožmberk, Svatováclavské slavnosti v Napajedlech, Slavnosti pernštejnského panství či Císařský den v Kadani. Účinkovali jsme ale také na staré scéně Národního divadla v Praze v rámci vyhlašování vítězných projektů pod záštitou ČVUT. Navázali jsme spolupráci s brněnským centrem Kociánka, kde společně se skupinou vozíčkářů „A proč ne“ každoročně nacvičujeme vystoupení do programu výročního plesu Centra Kociánka.

2016  účast na na mezinárodním festivalu v Cori, Itálie

2018 Konstanz, založení ECF

2019 účast na mezinárodním festivalu v Bibiennna, Itálie

2019 premiéra baletu Romeo a Julie v NDB, Janičkově divadle, kde Monadria ztvárnila několik scén s prapory

Evropská konfederace praporečníků

Dne 21. července 2018 se v Kostnici sešli zástupci praporečnických skupin a asociací z Nizozemska, Belgie, Itálie, České republiky a Německa, aby založili Evropskou konfederaci praporečníků. Zakládající schůzka se konala ve velkém sále radnice města Konstanz. Jedním ze zakládajících členů této mezinárodní organizace je i Flag Art Monadria. Cílem konfederace je sdružování praporečnických skupin z celé Evropy. Více na https://flags-europe.eu/