O nás

V období renesance se v Itálii postupně rozvíjí umění ovládání praporu za účelem pořádání „praporových show“. Tato velkolepá a slavnostní vystoupení měla nejen zaujmout a pobavit publikum, ale také předvést schopnosti zúčastněných praporečníků. A tak vznikl nový, do té doby naprosto neznámý, druh umění. Umění ovládání praporu dalo vzniknout tradici, která v Itálii žije dodnes. Pořádají se zde velké turnaje a přehlídky skupin praporečníků, které jsou považovány za velmi prestižní součást prezentace jednotlivých měst či jejich částí. Všichni členové našeho uskupení se již velice dlouho zabývají historií a historickým šermem. Umění práce s prapory nás oslovilo natolik, že jsme se rozhodli dál se rozvíjet právě touto cestou. Zacházení s prapory jsme si začali osvojovat před mnoha lety, původně jen pro vlastní potěchu. Postupem času jsme se ovšem rozhodli toto umění předvádět i před zraky diváků. Naše praporečnické umění neustále dále rozvíjíme nejen prostřednictvím zlepšování schopností ovládání praporů, ale také vytvářením choreografií praporových show založených na kombinaci praporů, šermu a boje. Nově je však spojujícím prvkem našich vystoupení tanec, ať už s praporem či se zbraní. Našim cílem a přáním je předvést divákům neobvyklé a strhující vystoupení, ve kterém mohou obdivovat krásu praporů rozkvétajících ve větru a zároveň ladnost pohybu v tanci i boji.

Naše historie v datech

Do roku 2000 jsme se zabývali historickým šermem a vojenskou historií.

2000 Den Brna, první praporová show, v té době ještě s tzv. „německými“ prapory

2005 Malešovské dobývání, první praporová show již s „italskými“ prapory, která odstartovala naší čistě praporečnickou dráhu, která trvá dodnes

2006-2015 jsme předváděli naše praporové umění na různých převážně historických slavnostech po celé ČR. Mezi nejznámější patří Znojemské vinobraní, Slavnosti Pětilisté růže v Českém Krumlově, Hradozámecká noc na zámku Rožmberk, Svatováclavské slavnosti v Napajedlech, Slavnosti pernštejnského panství či Císařský den v Kadani. Účinkovali jsme ale také na staré scéně Národního divadla v Praze v rámci vyhlašování vítězných projektů pod záštitou ČVUT. Navázali jsme spolupráci s brněnským centrem Kociánka, kde společně se skupinou vozíčkářů „A proč ne“ každoročně nacvičujeme vystoupení do programu výročního plesu Centra Kociánka.

2016  účast na na mezinárodním festivalu v Cori, Itálie

2018 Konstanz, založení ECF

2019 účast na mezinárodním festivalu v Bibiennna, Itálie

2019 premiéra baletu Romeo a Julie v NDB, Janičkově divadle, kde Monadria ztvárnila několik scén s prapory